Eye opener - en föreläsning för medarbetare om alkohol och droger

 
Oftast är det de närmaste kollegorna som upptäcker när en medarbetare har alkohol- och drogproblem.

Madeleine Lindoff, administration
 

Att "skydda" eller att hjälpa

De "skyddar" ofta personen genom att ta på sig ökat ansvar och täcka upp inför chefen. Kollegerna hamnar i en lojalitetskonflikt. Medarbetarföreläsningens mål är att visa hur man kan lösa denna konflikt. Genom att "skydda" en arbetskamrat skadar man både företaget, arbetsgruppen och medarbetaren.


Stötta en kollega

Föreläsningen riktar sig till medarbetare och tar upp medarbetarens roll och ansvar. Din organisations alkohol- och drogpolicy diskuteras. Föreläsningen inleds med en berättelse som illustrerar alkohol- och drogproblematiken ur medarbetarens perspektiv. Särskilt fokus läggs vid medarbetarnas ansvar och möjligheter att hjälpa en kollega.

 

Föreläsningen tar 45-60 minuter