En sårbar organisation

 
Droger har spridit sig till nya grupper i samhället. Till socialt väletablerade människor med fast arbete och bostad.

Martin Sjöberg, kundansvarig
 

En sårbar organisation?

Droger gör beroendeförloppet mer explosivt än vid rent alkoholberoende vilket ofta innebär en förskjutning av moraliska gränser. En drogberoende medarbetare är i behov av stora summor pengar för att finansiera sitt beroende. Det kan skada ditt varumärke och göra din organisation sårbar. Föreläsningen är anpassad för ledningsgrupper. Du får ta del av utveckling och trender, kostnader, operativa risker, badwill och oetiska affärsmetoder. Organisationens sårbarhet för kriminella aktiviteter lyfts också fram.

 

Föreläsningen tar 20-50 min.