Utbildningar och föreläsningar

 
Medarbetare som är beroende av alkohol och droger innebär en allvarlig säkerhetsrisk och kan orsaka stora kostnader.

Sarah Demitz-Helin, Vd
 

Kunskap som betyder mer

Av egna erfarenheter vet vi att alkohol och drogproblem slår hårt mot individen och företaget. Att höja kunskapen om alkohol- och drogrelaterade problem är en lönsam affär för dig som är arbetsgivare.


Stor erfarenhet

Våra utbildningar bygger på personliga och yrkesmässiga erfarenheter av alkohol- och drogproblematiken, aktuell forskning och den senaste utvecklingen på drogområdet. Välj bland utbildningar och föreläsningar för ledningsgrupper, HR-personal, chefer och medarbetare.

 


 

Chefer

Identifiera och agera – en praktisk chefsutbildning
*
 

HR-organisationen

Utbildningen fokuserar på hur du som arbetar med HR-frågor kan arbeta förebyggande och stödja chefer i den praktiska
hanteringen av alkohol- och drogrelaterade problem.
*
 

Ledningsgrupper

Droger har spritt sig till nya grupper i samhället. Till socialt etablerade människor med fast arbete och bostad.
*
 

Medarbetare

Oftast är det de närmaste kollegorna som upptäcker när en medarbetare har alkohol- och drogproblem.
*