Användandet av Spice ökar dramatiskt

Överallt diskuteras just nu den livsfarliga nätdrogen Spice, både av allmänheten, i media och professionellt. Spice är en växt och örtblandning indiska kryddor som i sig är psykoaktiva och där man tillsatt syntetiskt framställda blandningar av cannabinoider, vilka röks i pipa eller som rullade cigaretter. Det finns även fall där man tagit cannabinoideran i ren form och då som ett vitt pulver. 

Fotograf: Josefine Flavet

Vissa av cannabinoiderna är narkotikaklassade, men de som inte är det är alltså lagliga och kan säljas fritt. Det som primärt driver framställandet av nya och befintliga droger är ekonomiska incitament och i just Spice-fallet handlar det om att attrahera och sälja till främst ungdomar. På Ljung & Sjöberg arbetar man med rehabilitering samt utbildning inom alkohol- och drogproblematik mot arbetslivet och stöter även här på cannabinoider dagligen. Här ser man att normaliserandet kring droger och i synnerhet cannabislikande preparat sker i en sådan snabb takt att det skapats en ”värderings- och uppfattningsklyfta” mellan de som anser att cannabis (och andra så kallade softdrugs) kan likställas med alkohol och den andra sidan som ser cannabis som något mycket främmande och avlägset.

-          Samhället hinner inte med vilket ger en ökad frihet och möjlighet till användandet av Spice och annan narkotika för de grupper som redan idag ökar dramatiskt. Exempelvis arbetsgivare, familj och sjukvård saknar i många stycken kunskap kring trender och rådande värderingar som idag formas hos en stor del av vår befolkning och har därför svårt att möta detta, förklarar Ljung & Sjöbergs VD, Sara Linderoth.

Skrämmande gällande narkotika är att användandet är spritt över dygnet, i jämförelse med alkoholanvändandet som i kulturell mening är centrerat till kvällar och festligheter, även om det även här skett en stor förändring till det mer kontinentala. Narkotika styrs dock inte av dygnets olika timmar eller utvalda situationer på samma sätt. Många hade nog reagerat kraftigt om en medarbetare eller elev drack mitt på dagen. Konsekvenserna av att vara påverkad under dagen – på jobbet, i skolan, med barnen – blir således också allvarligare.

-          Jag har fått möjlighet att möta denna problematik från många perspektiv. Jag har fördjupats i min insikt kring vart vi är på väg genom att jag har träffat ungdomar i skolan, samt i mitt dagliga möte med chefer och ledare på svenska arbetsplatser och genom de behandlingserfarenheter vi dagligen får från vår rikstäckande behandling. Den röda tråden är lidandet för individen samt de konsekvenser som skapas och den villrådighet som ofta finns hos omgivningen.
Sarah Linderoth menar att vi behöver acceptera att vår verklighet har förändrats och möta den med ökad kunskap och ökat agerande. De unga som idag tar droger är också de som är våra nya resurser i samhället och på våra arbetsplatser. Genom att vara tydlig, våga lyfta sin oro och stå kvar i sin uppfattning om vad narkotika faktiskt är och inte är, kan vi skapa förändring och förhoppningsvis stoppa en pågående utveckling hos både individer och i samhället.

-          Varför ska vi ta oss tiden och lägga energi på detta? Jo, för i slutändan är det vi som tillsammans med individen får betala priset. Hans eller hennes konsekvenser blir våra, ingen går opåverkad från en relation med en person i ett missbruk. Vare sig det är en vän, en medarbetare, en partner eller ens eget barn.