Chefer förtränger alkohol- och drogproblematik

Ute på Sveriges arbetsplatser har hela 20 % av de anställda ett riskabelt intag av alkohol eller droger. Ofta kan både chefer och kollegor ha misstänkt att en person har problem sedan flera års tid, men rädslan att ha fel är stor och kunskapen kring hur man ska agera är alldeles för liten.

Sarah Linderoth. Fotograf: Josefine Flavet


Efter höstens 2014's artiklar, tv-program samt debatter kring missbruk, beroende och de runt omkring kan man se en röd tråd – den brinnande knuten att gå från tanke till handling. Runt en alkohol- eller drogberoende individ finns ett tiotal kollegor, chefer eller anhöriga, och undersökningar visar att de flesta av dessa vet om att personen har problem innan han eller hon vet eller är villig att själv erkänna det. Detta trots att denne ofta har orsakat skada både för sig själv och för sin omgivning. Det är fascinerande hur mycket motstånd, i form av rädsla för att ha fel, det kan finnas. Ändå är steget att lyfta upp problemet det enda som kan hjälpa, oavsett om individen tar steget själv eller om det är ens omgivning som gör det.

-          En riktig alkoholist luktar, är ovårdad, kan inte arbeta… Det är skrämmande att se hur vår oftast felaktiga och stigmatiserade bild av hur en alkohol- och drogberoende person ser ut och uppträder, är just det som oftast sätter stopp för vårt agerande. Ändå säger vår magkänsla att vi vet vad det är som är fel, vilket är befriande eftersom vi vet vad problemet är och då också, med gemensamma krafter, kan skapa förändring!, berättar Sarah Linderoth, VD på Ljung & Sjöberg.
Ljung & Sjöberg utbildar årligen 10 000 chefer; allt från Ny som chef på ICA-skolan till IFLs exekutive MBA-program, och alla svarar samma sak på frågan ”Varför agerar du inte när du känner oro?”. Det gemensamma svaret har under de senaste tio åren varit detsamma – ”Tänk om jag har fel!”

Men tänk om du har rätt!? Varför ställer vi oss inte den frågan och vilar i att detta är något som alla som medmänniskor, och framför allt chefer i svenska organisationer, har en skyldighet att ställa? Och varför skulle vi behöva veta svaret på den fråga vi ställer?  För att få svaret krävs, precis som vid vilken annan allvarlig sjukdom som helst, att en medicinsk utredning görs av experter. Först därefter kan svaret ges.
Idag behandlar Ljung & Sjöberg cirka 400 individer, varav 380 har fått chansen till ett nyktert och drogfritt liv på grund av att någon utanför; i de här fallen en chef, har tagit klivet från tanke till handling. Handlingen har inte varit att gå in i en läkarroll och försöka övertyga en individ om dess eventuella problem, utan handlingen har legat i att lyfta frågan med experter för att sedan, om det under handledningen och stödet av specialister bedömts nödvändigt, låta individen genomgå en medicinsk utredning.

-          8 av 10 dricker sig till ett beroende vilket är en livslång och dödlig sjukdom. Genom att lyfta signalerna på oro med en specialist kan vi succesivt förändra den allvarliga problembild vi har idag. Ljung & Sjöbergs mission är att hjälpa arbetsgivare att rädda människoliv och det är vi stolta över!

Om man själv behöver hjälp eller känner oro för en person i sin omgivning så ska man inte tveka att låta en specialist agera bollplank för hur man kan ta vidare sin oro eller i bästa fall avskriva den.