SAMTALSMALL 
När en medarbetare blir kraftigt berusad på personalfesten
 

Förberedelser  
1) Dokumentera vad som inträffat.
2) Läs igenom alkohol- och drogpolicyn.
3) Ta reda på hur det går till om medarbetaren behöver hjälp.
4) Rådgör gärna med HR och/eller extern samarbetspartner. 
 
Mål
-  Att tydligt medvetandegöra medarbetaren om att beteendet är oacceptabelt.
-  Fråga medarbetaren om hen behöver hjälp.
   
Förhållningssätt
Du har ett ansvar och en skyldighet att agera i enlighet med ovan. Skulle det visa sig att din medarbetare har problem vill du gärna hjälpa din medarbetare då hen är viktig för dig.
  
Samtalet
1) Informera om att samtalet kommer att dokumenteras.
2) Förklara bakgrunden och gå igenom vad som inträffat.
3) Be medarbetare förklara sin syn på det inträffade.
4) Fråga medarbetaren om hen vill ha hjälp med sin alkoholkonsumtion.
5) Var tydlig med att liknande situation inte får uppstå igen. Om så sker är ni tvungna att gå vidare med en utredning.
  
Dokumentera samtalet och be medarbetaren skriva under minnesanteckningarna. Förvara dem på ett säkert sätt, helst inlåst.