Problematikens omfattning

1 miljon svenskar lider av alkohol- och drogrelaterade problem och merparten av dem finns på våra arbetsplatser. Trots att ofta vänner, kollegor och familj runt om misstänkt att något inte står rätt till, så är det endast en bråkdel av alla människor med den här problematiken som identifieras och får hjälp i tid. Effekten av detta är ett stort lidande för individen, samt kostnads- och säkerhetsmässiga konsekvenser för arbetsgivaren. Det behöver dock inte vara så här. Ljung & Sjöberg (L&S) arbetar med ett hundratal arbetsgivare över hela landet kring alkohol- och drogrelaterade frågor och jobbar aktivt för att identifiera samt lyfta upp denna, oftast dolda, problematik. L&S bygger upp den nödvändiga strukturen, kunskapen och tryggheten som får medarbetare och chefer att agera på sin oro. Därefter bistår vi med utredning, rehabilitering och systematisk återkoppling som ger arbetsgivare insyn och kontroll i processen. Genom ett professionellt och systematiskt arbete hjälper vi företag att skapa säkra, effektiva arbetsplatser, minska sina kostnader och framför allt, få friska medarbetare. 

Förutom den självklara vinsten för arbetsgivare, blir resultatet av de här samarbetet att flera hundra individer årligen får chansen till ett nyktert och drogfritt liv.