Medberoende

Kring varje alkoholist och narkoman finns ca tio personer som blir mycket negativt påverkade av personen med problem. Sex av dem brukar vara i den närmsta familjen, tex barn och partner, medan fyra av dem är kolleger på arbetsplatsen. Ofta utvecklar dessa personer någon grad av medberoende. De blir bundna av den som är beroende på så sätt att man omedvetet och mycket ohälsosamt trycker undan sina egna behov samt vilja för att rädda och stötta den sjuka personen.

Träffa fler som vet
Ljung & Sjöberg har lång erfarenhet av kemisk beroendeproblematik och behandlar årligen ett hundratal patienter. Här vet vi hur viktigt det är att inte glömma de personer som finns runt omkring patienten och ofta har fått ta hårda smällar – de medberoende. Vi anordnar anhörighelger där medberoende möter varandra och kan prata med andra om hur man själv upplever sitt medberoende och man får hjälp att komma vidare. Det spelar ingen roll om den sjuka personen blir nykter – gör man inget åt sitt eget beteende förblir man medberoende och med stor sannolikhet tar man detta med sig även in i andra relationer. 

En familjesjukdom

Det krävs en beteendeförändring, vilken man kan nå genom att ta hjälp av behandling med alkohol-och drogterapeuter samt självhjälpsgrupper. Beroende är en familjesjukdom och det är många fler än den personen med tvångsmässiga vanor som drabbas. Alla relationer påverkas – vänskap, arbete, barn, föräldrar, kärleksförhållanden – allt blir lidande. Som medberoende är man van att engagera sig i den beroende personen och uppslukas lätt av dennes beteende. Samtidigt ser man till att de i familjen mår bra, försöker ta kontroll, men under tiden tappar man sig själv. Även små barn kan i det här läget komma att ta på sig ett stort ansvar för sin förälder. Barnet försöker bete sig och agera utifrån hur man tror att den vuxna vill att man ska vara. Medberoende barn till alkoholister blir osäkra på känslor och får i vuxenlivet ofta svårt med nära relationer eller känner istället överdriven intimitet. Förmågan att känna och att må blir rejält tilltufsad.