Beroendeproblematik i arbetslivet – en affärsrisk vi måste kontrollera

Collectum är ett litet företag med ett stort ansvar – de hanterar årligen 33 miljarder kronor i tjänstepensionspremier. En tydlig struktur kring alkohol- och drogproblematik på arbetsplatsen är självklart för att både medarbetarna och marknaden ska känna sig trygga.Mattias Boldt arbetar som personalchef på Collectum – företaget som är länken mellan tjänstemän som har tjänstepensionen ITP, arbetsgivarna som betalar pensionspremierna och försäkringsbolagen som förvaltar pensionerna. De är fristående från alla försäkringsbolag och har inget vinstintresse. De tjänar heller ingenting på att tjänstemännen väljer det ena eller det andra bolaget, utan finansieras av en avgift som tas ut på premien som arbetsgivaren betalar in.

Collectum i sig är en relativt liten organisation som bildades 2005 och Mattias var med från start.  Redan då var tanken att det är cheferna och inte HR-avdelningen som styr de mänskliga resurserna. Mattias arbete som personalchef består istället av att backa upp cheferna med policys, rutiner, riktlinjer, processtöd och allt annat de behöver för att kunna leverera HR i sina organisationer.

-          Då jag ensam utgör HR-avdelningen, kan man säga att jag sitter som en slags HR-dirigent och håller i trådarna. Oavsett om det gäller bemanning, belöning, utveckling eller vad det nu kan handla om. Jag knyter till mig smarta allianser, såsom Ljung & Sjöberg. Vi har hög svansföring i vårt arbete med förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete. Som en del av detta ingår det att knyta till sig oberoende expertresurser för de områden som vi själva inte har möjlighet att ha koll på och för sex år sedan startade vi vårt samarbete med Ljung & Sjöberg, säger Mattias Boldt.

På Collectum arbetar knappt 150 personer. Det är inte jättemånga, men ändå tillräckligt för att det ska vara viktigt arbeta med frågor som berör alkohol- och drogproblematik på arbetsplatsen. Genom samarbetet har det känts lättare att sköta den här typen av frågor, eftersom att man har fått hjälp att sätta en struktur. För ett mindre företag, när det gäller att arbeta med den här problematiken, kan det innebära att man inte har resurser i form av tid, men det kan också vara känsligare eftersom att man kanske har privata relationer med många medarbetare. Det är bra att ha en struktur och ett tillvägagångssätt som är relativt neutralt när man behöver ta tag i sin oro för en medarbetare, och att då kunna förklara att detta gäller för samtliga medarbetare vid de tillfällen man ser en viss sorts signaler.

-          Vi hade en policy även innan, men nu har vi ett helt ramverk att förhålla oss till. Det är lättare för cheferna att veta när de ska agera och inte. De behöver inte ta rollen som läkare, förälder eller annat, utan deras uppdrag är att upptäcka och identifiera. Därefter har vi nu en struktur som kliver in, vilket gör att även jag kan släppa det. Dels så vet jag att policyn håller en hög nivå och dels så har vi strukturer som är bra och som vi vet fungerar. Vi har tyvärr som de flesta andra företag fått pröva dem också.

En annan viktig skillnad efter att man hade börjat arbeta med Ljung & Sjöberg var treenigheten – att chef, HR och Ljung & Sjöberg jobbar tillsammans och att alla delar samma bild. På detta sätt blir det både avdramatiserat och mindre känsligt.

Varje år förflyttar Collectum 33 miljarder kronor i premier mellan arbetsgivarna och försäkringsbolagen. Det handlar om 33 000 arbetsgivare med sammanlagt 2 miljoner tjänstemän. För att finansiera ett missbruk idag krävs det oftast andra pengar än de man tjänar genom sitt arbete, vilket gör att den typen av kriminalitet har förflyttats från plattan till en akademisk nivå, där man planterar en person på ett företag som jobbar sig in för att komma in i systemen. Mattias menar att man, med tanke på att Collectum hanterar de här enorma beloppen, även kan dra till sig lite mer ljusskygga blickar.

-          Därför är detta en naturlig ingång för oss till att arbeta med de här frågorna, för i grunden är vi en gigantisk transaktionsmotor som skeppar pengar. Vi har enorma krav på oss vad gäller IT-säkerhet, larmsystem och står under Finansinspektionens tillsyn. Där är min roll att ha ett riskkontrolltänk och att se till att vi har samma kravnivå på de som ska in i de här systemen, det vill säga våra medarbetare. Statistiskt sätt så är det ju ett 30-tal personer hos oss som har ett skadligt intag av alkohol eller droger. Vi kan naturligtvis också vara undantaget från regeln, men det är helt enkelt en affärsrisk som vi måste kontrollera.

Mattias säger att det ibland är svårt att ta till sig att det ser ut så här i Sverige, men att arbetet med detta ger ett signalvärde till medarbetarna. Man gör nyanställningstester som en del av rekryteringsprocessen och även om man sällan upptäcker något, så ger det en kulturell signal hur Collectum arbetar – man har struktur för hur man agerar i dessa lägen.

-          Det här vet medarbetarna om och de vet att det är viktigt för oss att både de och marknaden därute ska kunna känna sig trygga med oss.Text & bild: Josefine Flavet