Fler medarbetare med drogproblematik

Så kallade nätdroger blir allt vanligare världen över och de kan med enkelhet både köpas in billigt samt marknadsföras över nätet, men säljs även på gatan. Nya drogsammansättningar lanseras ständigt och får ofta snabbt stor spridning.Flera av nätdrogerna liknar ofta redan kända och olagliga preparat, men har – på grund av att den kemiska sammansättningen ser annorlunda ut – inte hunnit narkotikaklassas än. Detta innebär att det finns lagliga preparat som ger samma effekter och skador som liknande välkända droger. En av de droger som det talats mycket om är Spice, vilken också ständigt får nya sammansättningar och därför skapar nya vägar för spridning. I januari i år klassades dock ett flertal produkter som kan ingå i Spice som hälsofarlig vara. Detta innebär att man ej har kunnat fastställa dessa ämnens effekter och beroendepotential tillräckligt än för att kunna narkotikaklassa dem, men att man ändå kan strafflägga hantering av dem.

Både Spice och andra nätdroger marknadsförs mot och används av en relativt ung målgrupp, men är för den delen inte ovanliga i arbetslivet. På Ljung & Sjöberg tar man årligen emot hundratals patienter som lider av ett skadligt alkohol- och droganvändande. Här har men de senaste åren sett en tydlig ökning av medarbetare som är i behov av hjälp för en drogproblematik. Det var inte många år sedan medarbetare med drogproblem var helt främmande på svenska arbetsplatser. Att upptäcka ett missbruk av nätdroger är dock svårare än vid annan kändare narkotika på grund av att utbytet av innehåll och produktionen sker i en snabbare takt än lagstiftningen.

- När man tagit prover och utseslutit andra droger, men oro fortfarande kvarstår om att patienten är påverkad av en substans så skickar man in provet på analys till en farmakolog som undersöker förekomsten av nätdroger. Dessa analyser görs genom tester vilka ständigt uppdateras mot nya ämnen. Ibland händer det även att personen själv erkänner. Att via sin arbetsgivare få hjälp med rehabilitering är ofta ett efterlängtat svar på ett rop på hjälp, säger Nicole Bistoletti, sjuksköterska på Ljung & Sjöberg.
 

Text: Josefine Flavet, Ljung & Sjöberg

Källor:
Folkhälsomyndigheten 
Läkemedelsverket