Når ni ut med information kring alkohol- och drogproblematik?

Alkohol- och drogproblematik ses av många som något mycket svårt och förknippas ofta med stigmatiserade bilder och känslor såsom skam, rädsla, skuld och andra typer av motstånd. Syftet med Ljung & Sjöbergs kommunikationsprogram är att åstadkomma en medvetenhet och trygghet till ett tidigt agerande. Vi arbetar strukturellt, kulturellet och funktionellt för att skapa en proaktiv och positiv förändring hos individer och organisationer.

 


 

Strukturell nivå
När era chefer, HR, medarbetare eller skyddsombud känner oro eller en önskan om stöd och riktlinjer, ska det vara tydligt vart man kan vända sig och hur man ska agera i sin roll inom företaget. Kommunikationen är ofta statisk och ligger exempelvis på intranätet, i handböcker, på olika typer av medarbetarportaler, i rutiner mm.
 
Kulturell nivå
Genom att målgruppsanpassa information och kunskap inom relevanta kommunikationskanaler ökar vi ständigt medvetenheteten och tryggheten till ett tidigt agerande. Kommunikationen är ofta målgruppsanpassade och kunskapshöjande informationsutskick, artiklar, etc.
 
Funktionell nivå
Allt vårt arbete tillsammans med er syftar till att underlätta för era chefer och medarbetare att känna tillit och förtrående för ett tidigt agerande. När detta sker är det viktigt att kontaktvägarna är enkla och lätta. Exempel på detta är att HR är förtrogen med sin HR-pärm från L&S, att den interaktiva kontaktrutan ligger synlig för chef och medarbetare, att telefonnummer är lätt att hitta.
 
Kommunikationen är en av hörnstenarna i vårt PDM-arbete (Proaktiv Drug Mangagemt). Välkomna att kontakta mig direkt för att boka in ett möte där vi tillsammans ser över hur ni kan optimera informationen om alkohol- och drogproblematik internt, hur vår kommunikation ser ut mot just ert företag, eller om ni har andra frågor som jag kan besvara.


Allt gott,
 
Josefine Flavet
Kommunikationschef, Ljung & Sjöberg

Tel: 073 595 03 88, Mejl: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.