Rehabiliteringsansvaret vid alkoholsjukdom och drogmissbruk

Många av er har efterfrågat utbildningar om rehabiliteringsansvar i koppling till arbetsrätt. Äntligen kommer tillfälle för detta.  Den 21 maj håller Ljung & Sjöbergs processledare Anatoli Garcia-Barros med erfarenhet av ett stort antal rehabiliteringsärenden ett heldagsseminarium i ämnet, tillsammans med arbetsrättsjuristen Jakob Broman. Seminariet anordnas i samarbete med Edge HR – experter inom lön, HR och arbetsrätt.

Program

Under dagen går vi igenom det regelverk som gäller och hur samspelet ska ske med den medicinska behandlingen. Drogrelaterade frågor kommer också att åskådliggöras. Problematiken kommer att belysas genom praktiska exempel och vi kommer tillsammans att diskutera ett flertal frågeställningar.


Kl. 09.00 – 09.15 Inledning – presentation av ämnet
 
Kl. 09.15 – 10.45 Grundläggande förutsättningar och regelverk
Vad innebär arbetsgivarens rehabiliteringsansvar?
Vad gäller vid alkohol- och drogmissbruk?
Genomgång av arbetsrättsliga principer.
- När ska rehabiliteringsarbetet påbörjas?
- Vilka ska delta i arbetet?
- Vad ska göras?
Grundläggande fakta om missbruk. 
Omfattning och konsekvenser av missbruk i arbetslivet.
Principer för behandling.
 
Kl. 10.45 – 11.00 Paus
 
Kl. 11.00 – 11.30 Förebyggande åtgärder
Måste arbetsgivaren ha en alkohol- och drogpolicy?
Vilka effekter får en sådan policy?
Vad bör den innehålla?
Vilka övriga rutiner bör en arbetsgivare ha?
 
Kl. 11.30 – 12.00 Upptäckt av missbruk
Att tänka på vid upptäckt av missbruk.
Vilka signaler finns?
Tänk om vi har fel när någon konfronteras?
När kan alkohol- och drogtester bli aktuella?
Andra integritetsaspekter.
 
Kl. 13.00 – 14.00 
Åtgärdsfasen – behandling och arbetslivsinriktad rehabilitering
Vad innebär det att arbetsgivaren tar på sig ett medicinskt ansvar för rehabiliteringen?
Upprättande av behandlingskontrakt. Vilka effekter får det?
Hur samspelar behandlingen och arbetsrätten?
Hur ska sekretessfrågor hanteras?
Allmänna behandlingsprinciper.
Vilka medel står till buds när arbetstagaren inte medverkar i sin rehabilitering?
 
Kl. 14.00 – 15.00 Avslutande av rehabiliteringsarbetet
Hur många behandlingar kan krävas?
Vad innebär det att rehabiliteringsarbetet avslutas?
Hur påverkas behandlingen av att anställningen är i fara?
När kan anställningen avslutas?
 
Kl. 15.00 – 15.15 Paus
 
Kl. 15.15 – 15.45 Sammanfattning framtidsfrågor 
 
Kl. 15.45 – 16.30 Frågestund
 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som chef, inom HR, har personalansvar eller arbetar med rehabiliteringsfrågor.


Tid & Plats

Tid: 21 maj, kl 09.00-16.30
Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm


Anmälan

Pris: 6 400 kr exkl. moms.
(Pris partneravtalskunder: 4 480 kr exkl. moms.)Anmäl ditt intresse samt fakturainformation så snart som möjligt till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Betalning sker via faktura. Anmälan är bindande, köpt plats återbetalas ej. Vid förhinder kan platsen överlåtas till någon annan i organisationen.
Edge HR hjälper företag och organisationer att arbeta effektivt och professionellt med HR-frågor. Detta gör de genom att erbjuda webbtjänster, HR-system samt seminarier och utbildningar inom HR, lön och arbetsrätt.