Idag narkotikaklassas de

Livsfarliga droger och ändå lagliga – idag narkotikaklassas ett flertal ämnen som hittills har kunnat säljas öppet på nätet.


Det är på förslag av Folkhälsomyndigheten som regeringen har beslutat att elva nya ämnen ska narkotikaklassas från och med den 16 januari 2015. Klassningen gäller ämnen som förekommer i nätdroger och har centralstimulerande, smärtstillande alternativt hallucinogena effekter. Inget av ämnena används för medicinska ändamål och tas därför in i Läkemedelsverkets förteckning över narkotika.

Giftinformationscentralen har vid de fall, där användning av ämnena upptäckts, noterat ett stort antal symtom såsom medvetandesänkning, hallucinationer, yrsel, kramper, aggressivt beteende, oro, skakningar, stora pupiller, hög puls, högt blodtryck och hög kroppstemperatur. Användarna själva har via forum som exempelvis Flashback bland annat rapporterat om känslor av eufori, ökad vakenhet, rastlöshet, oro, desorientering, stimulerande och beroendeframkallande egenskaper till följd av euforin och förhöjd puls. Flera av ämnena har dessutom på olika sätt lett till dödsfall.

Så kallade nätdroger blir allt vanligare världen över och de kan med enkelhet både köpas in billigt samt marknadsföras över nätet, men säljs även på gatan. Nya drogsammansättningar lanseras ständigt och får ofta snabbt stor spridning. De liknar ofta redan kända och olagliga preparat, men har – på grund av att den kemiska sammansättningen ser annorlunda ut – inte hunnit narkotikaklassas än. Detta innebär att det finns lagliga preparat som ger samma effekter och skador som liknande välkända droger. En av de droger som talas mest om just nu är Spice, vilken också ständigt får nya sammansättningar och därför skapar nya vägar för spridning. Idag kommer dock även ett flertal produkter som kan ingå i Spice att klassas som hälsofarlig vara. Detta innebär att man ej har kunnat fastställa dessa ämnens effekter och beroendepotential tillräckligt än för att kunna narkotikaklassa dem, men att man ändå kan strafflägga hantering av dem.

Både Spice och andra nätdroger marknadsförs mot och används av en relativt ung målgrupp, men är för den delen inte ovanliga i arbetslivet. På Ljung & Sjöberg tar man årligen emot hundratals patienter som lider av ett skadligt alkohol- och droganvändande. Här har men de senaste åren sett en tydlig ökning av medarbetare som är i behov av hjälp för en drogproblematik. Det var inte många år sedan medarbetare med drogproblem var helt främmande på svenska arbetsplatser. Ljung & Sjöberg menar att klassificeringen på ett positivt sätt påverkar de individer som använder preparaten, eftersom att det plötsligt blir tydligt att man begår en olaglig handling och inte kan gömma sig bakom att det lagliga i preparaten. Att upptäcka ett missbruk av nätdroger är dock svårare än vid annan kändare narkotika på grund av att utbytet av innehåll och produktionen sker i en snabbare takt än lagstiftningen.

- När man tagit prover och utseslutit andra droger, men oro fortfarande kvarstår om att patienten är påverkad av en substans så skickar man in provet på analys till en farmakolog som undersöker förekomsten av nätdroger. Dessa analyser görs genom tester vilka ständigt uppdateras mot nya ämnen. Ibland händer det även att personen själv erkänner. Att via sin arbetsgivare få hjälp med rehabilitering är ofta ett efterlängtat svar på ett rop på hjälp, säger Nicole Bistoletti, sjuksköterska på Ljung & Sjöberg.
 

Text: Josefine Flavet, Ljung & Sjöberg

Källor:
Folkhälsomyndigheten 
Läkemedelsverket