För dig som har problem

 
När alkohol och droger blivit ett problem i ditt liv behöver du professionell hjälp för att komma tillrätta med situationen.

Jannika Backas, Ljung & Sjöberg
 

En meningsfull tillvaro

Vi på Ljung & Sjöberg hjälper dig att hitta en meningsfull tillvaro.


Det finns hjälp

Vi har lång erfarenhet och använder metoder som vi vet fungerar. Och vi gör allt vi kan för att hjälpa dig. Men det är du själv som måste göra grovjobbet. Ljung & Sjöberg arbetar med flera olika behandlingsprogram som bygger på aktuell forskning och egen praktisk erfarenhet.

Du har en ansvarig kontaktperson som följer dig genom processen. Under hela behandlingen följer vi kontinuerligt upp hur du mår och utvärderar din utveckling.

 

För dina anhöriga och närstående finns Anhörigprogrammet där de får kunskap om beroende som sjukdomsbegrepp. De får också möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter i grupp.