Utbildningar för vårdleverantörer
 

Ljung & Sjöberg utbildar aktivt vårdleverantörer inom ramen för L&S-institutet, samt utvecklar samarbeten med lokala vårdaktörer runt om i Sverige. På så vis kan vi möta våra kunders krav och erbjuda samma kvalitativa vård  – och likartad struktur – oavsett var i landet behovet finns.

Utbildningen består av fyra obligatoriska utbildningsblock där man går igenom utredningsprocessen samt de tre behandlingsnivåerna. De företag som genomgått dessa blir certifierade att använda Ljung & Sjöberg ABs (L&S) utrednings- och behandlingsprogram både för patienter remitterade av L&S och för egna patienter. 

 

 


Block 1 – Utredningsprocess
Ljung & Sjöbergs manualbaserade utredningsprocess är kontinuerligt utvecklad och förfinad under närmare 10 års tid. Processen involverar arbetsgivaren och omfattar de senaste metoderna inom provtagning (utvecklat tillsammans med Karolinska Institutet) och avslutas alltid med ett läkarbesök där formell diagnos fastställs.

Block 2 - Behandlingsprogram Nivå 2
Detta särskilt utformat för patienter som är i riskzonen för att utveckla ett allvarligare alkohol- och drogproblem. Syftet med programmet är att skapa en bestående beteendeförändring som förhindrar att problemet förvärras. Programmet är en kombination av utbildning om risker med alkohol och droger, motivation till förändring, gruppterapi och uppföljning genom provtagning.
 
Programmet omfattar behandlingsmaterial som vårdleverantör får använda i egen verksamhet.

 

Block 3 - Behandlingsprogram Nivå 3 
Behandlingsprogram Nivå 3 är en tolvstegs- och KBT-baserad behandling i öppenvård som riktar sig till patienter med ett diagnosticerat beroende. Nivå 3 är indelad i två huvudfaser och en avslutande fas med provtagning. Under hela behandlingen följs patientens utveckling av ett behandlingsteam. Ett program med oannonserad provtagning löper parallellt med behandlingen och syftar till att säkerställa nykterhet och drogfrihet.

Block 4 – Slutbesiktning, licensiering och certifiering. 
Vårdleverantör erhåller löpande handledning av behandlingsteam hos L&S och genomgår slutligen en slutbesiktning.
När samarbetspartnern uppfyller kraven för att vara kvalitetssäkrad vårdleverantör erhålls rätten att ta emot patienter för Ljung & Sjöbergs räkning.


Omcertifiering
Efter samarbetets inledande år skall samarbetspartners genomgå omcertifiering, vilket innebär en prövning om upprätthållandet av rutiner och behandlingsupplägg i enlighet med avtalet.

Certifierade samarbetspartners erhåller uppdatering av eventuella förändringar i rutiner, material och behandlingsstrukturer som Ljung & Sjöberg AB genomför, samt löpande handledning och stöd i behandlingsprocesser.