Provtagningstjänst för vårdleverantörer


Systematisk provtagning är ett stöd och verktyg för terapeuter vid behandling av olika grader av alkohol- och drogproblematik.  Samtidigt kan det  vara en trygghet för patienten.

Under Ljung & Sjöbergs tio år av behandlingsutveckling har vi parallellt följt de ökande  och förändrande användandet av alkohol och droger i arbetslivet. Detta för att alltid ligga i framkant och möta nya och kommande former av substansberoenden.
 
Vår provtagningstjänst är exklusiv för vårdleverantörer inom L&S Nära. Detta för att bibehålla en enhetlig och en högkvalitativ hantering av provtagning över hela landet för samtliga av Ljung & Sjöbergs patienter.
 
Som vårdleverantör inom L&S Nära är ni beställaren av provtagningstjänsten och L&S provtagning är leverantör till er. Detta för att det medicinska ansvaret alltid ska vara kvar hos den behandlande enheten.
 
Tillsammans med våra vårdleverantörer vill vi ligga i absolut framkant för att kunna hjälpa så många som möjligt i deras olika skeden av problemutveckling. Målet är att vända denna utveckling till en positiv riktning för individen och dess omgivning.