Bli en del av L&S Nära

 
"Beroendeproblem finns i hela landet – därför gör vi det också"

 

Bli en del av L&S Nära

Ljung & Sjöberg bedriver idag verksamhet i egen regi i Stockholm och Göteborg, men våra uppdragsgivare är företag som finns i hela Skandinavien. Vi behöver därför kunna erbjuda likriktad och högkvalitativ vård oavsett var våra kunders behov finns. Utifrån detta har L&S Nära växt fram – den del av vår verksamhet som arbetar uteslutande med att leverera högkvalitativa behandlingsalternativ samt trygghet till våra kunder utanför Stockholm och Göteborg.

L&S Näras behov styrs helt av var kunden befinner sig
L&S Nära  arbetar aktivt med att identifiera, kvalitetssäkra och vidareutbilda de bästa lokala vårdleverantörerna. Att vara en del av L&S Nära innebär en möjlighet att nå ut till fler individer i behov av hjälp (vi utbildar årligen cirka 10 000 chefer, HR och medarbetare i näringslivet). Genom att erbjuda likriktad behandling och gemensamma rutiner blir vi en trygg och kvalitativt säkrad part i våra kunders arbete att hjälpa sina medarbetare.

Nya leverantörer
Ljung & Sjöberg identifierar och tar emot förfrågningar från vårdaktörer landet runt. Vårt team kvalitetssäkrar alla vårdaktörer enligt ett antal kriterier och utbildar därefter vårdaktörens medarbetare på L&S Institutet i Stockholm.

Efter fullföljd utbildning licensieras vårdaktören, får en kvalitetsstämpel och kan börja ta emot patienter. Licensieringen uppdateras årligen.

L&S Nära erbjuder 
Vi erbjuder en möjlighet att rehabilitera fler personer i behov av hjälp. Vi stöder uppbyggnad och utveckling av behandlingsverksamheter och behandlingsmetoder. Vidare erbjuder vi även provtagningstjänst och löpande vidarutbildning.