Att behålla en drogfri livsstil

 
Uppföljningsprogrammet vänder sig till patienter som gått Beroendeprogrammet eller Motivationsprogrammet.

Renée Alderbro, sjuksköterska
 

"Lära om" - en krävande process

Uppföljningningen är en trygghet och ett stöd för både dig som är arbetsgivare och för patienten när behandlingsprogrammet avslutas.

I behandlingen påbörjas ett omfattande personligt utvecklings- och förändringsarbete. För att uppnå och behålla en drogfri livsstil med god livskvalitet behöver patienten fortsätta arbetet på egen hand, till exempel med hjälp av självhjälpsgrupper.

Patienten lär sig att själv ansvara för att hitta och förändra beteendemönster. Och tränar på att hantera relationer, konflikter, stress och motgångar i vardagen på ett mer hälsosamt sätt. Att "lära om" är en krävande process som tar tid och engagemang, men som är viktig för att kunna vara drogfri.


Nu börjar det

Regelbundna provtagningar görs och avvikelser rapporteras till arbetsgivaren. Arbetsgivaren meddelar när patienten är frånvarande från arbetet. Medarbetaren vänder sig till Ljung & Sjöberg i samband med sjukfrånvaro.