Vi jobbar i team

Vi jobbar i team med dig som arbetsgivare, din kontaktperson, professionellt utbildade alkohol- och drogbehandlare, läkare, sjuksköterskor och rehabiliteringskoordinatorer.

 

Du har hela tiden full kontroll över processen. Här får du det stöd du behöver under en period som ofta upplevas som jobbig för alla inblandade i din organisation. Att kommunikationen fungerar på ett bra sätt i den här typen av processer är avgörande för resultatet.Dialog med Chef och HR

Du träffar kundansvarig på Ljung & Sjöberg för ett första samtal.

Dialog med Chef och HR

Handlingsplan

Din kundansvarige tar tillsammans med dig och ditt företag fram en handlingsplan för processen.

Handlings- plan

Stöd och instruktioner

I samtal med kundansvarig får du stöd och instruktioner för att kunna genomföra ett bra medarbetarsamtal.

Stöd och instruktioner

Medarbetarsamtal

Du genomför samtalet med din medarbetare och informerar om hur ni tillsammans kan gå vidare med Ljung & Sjöberg.

Medarbetar- samtal

Medicinsk utredning

En alkohol- och drogterapeut genomför utredningssamtalet och en läkare granskar provsvar, ställer diagnos och lämnar en behandlingsrekommendation.

Medicinsk utredning

Behandling

Din medarbetare tar del av ett behandlingsprogram som bygger på forskningsbaserade metoder och omfattande praktisk erfarenhet.

Behandling