En grund för att komma vidare

 
Skuld och skam vid alkohol- och drogproblem innebär ofta att medarbetaren gör allt för att dölja problemen för omgivningen.

Marie-Louise Palm, alkohol- och drogbehandlare
 

Följ situationen

När problemen lyfts fram i en utredning är det vanligt att medarbetaren nekar till fakta och arbetar på utan problem under en period. I en sådan situation kan det vara svårt att ställa en diagnos.

Observationsprogrammet är till för medarbetare som inte har någon motivation eller probleminsikt och där varken missbruks- eller beroendediagnos kan ställas.

Programmet hjälper dig som är arbetsgivare att följa situationen och skapa en grund för att komma vidare. Nya fakta hämtas in så att en tillförlitlig diagnos kan ställas, alternativt att problemet kan avskrivas.


Problem eller inte

Motiverande samtal hålls med medarbetaren en till två gånger per månad. Medarbetaren vänder sig till Ljung & Sjöberg i samband med sjukfrånvaro. Oannonserad provtagning görs flera gånger i månaden.

Programmet löper månadsvis och kan avbrytas när som helst. Återkoppling görs till dig som är arbetsgivare vid behov.