I gränslandet mellan missbruk och beroende

 
Motivations- och utbildningsprogrammet är till för medarbetare som befinner sig i gränslandet mellan missbruk och beroende av alkohol och droger.

Monica Bjerkenstedt, sjuksköterska
 

Destruktiva vanor

Ett missbruk kan jämföras med en destruktiv vana som exempelvis ger problem på arbetet, sociala problem eller negativa hälsoeffekter. Beroende är ett allvarligare sjukdomstillstånd som både är kroniskt och fortskridande.


Missbruk men inte beroende

Målet är att förhindra att missbruket övergår i ett beroende. Programmet är en kombination av motivationsarbete, riskutbildning, terapi och kontroll. Det pågår i elva månader, ges i grupp och är baserat på kognitiv beteendeterapi. Patienten ska komma in för bedömning och provtagning i samband med frånvaro från arbetet och på uppmaning.

Som arbetsgivare har du under hela programmet en kontaktperson som följer klienten nära och återkopplar utvecklingen till dig.