Att undvika återfall

 
Att patienten återfaller i bruk av alkohol- och droger bromsar upp och hindrar tillfrisknandeprocessen och ska alltid tas på allvar.

Carina Bjurgard, behandlingschef
 

Insikter och konkreta verktyg

Patienter som tar återfall under beroendeprogrammet kan gå återfallsprogrammet parallellt. Programmet ska ge patienten fler KBT-inriktade verktyg för att undvika återfall.

I samband med ett återfall görs alltid en ny bedömning och behovet av ytterligare behandlingsinsatser ses över. Vissa patienter behöver särskilt stöd för att identifiera sina riskfaktorer och varningssignaler.

De behöver också träning för att förändra problembeteenden och lära sig hantera högrisksituationer. Återfallsprogrammet hjälper patienter med återfall att få insikter och konkreta verktyg för att undvika återfall och kunna ta till sig övriga behandlingsinsatser.


Behandlingsteamet

Programmet leds av en särskilt utbildad alkohol- och drogbehandlare och drivs i mindre grupper. Utvecklingen följs av behandlingsteamet som består av alkohol- och drogbehandlare, behandlingschef, läkare och sjuksköterska. Patienten alkohol- och drogtestas kontinuerligt och en rehabiliteringskoordinator återkopplar utvecklingen och eventuella problem till dig som är arbetsgivare.