Du som är anhörig

 
Att leva nära en människa med alkohol- eller drogproblem är både påfrestande och smärtsamt.

Ida Svensson Palo, administratör
 

Med problemen i närheten

Frustration, ilska och vanmakt är känslor som hör till vardagen. Mycket av din energi går åt för att hantera din närståendes problem, ibland utan att du ens är medveten om det.

De allra flesta patienter som går på våra behandlingsprogram har minst en anhörig som följer vårt anhörigprogram. Under programmet fokuserar vi på hur du som anhörig påverkas känslomässigt och hur ditt beteende förändras. Vad kan du göra för att må bättre? Vilken roll tar du och andra närstående? Och vilka valmöjligheter har du egentligen?


Träffa fler som vet

På anhörigprogrammet träffar du andra med liknande erfarenheter i grupp och får möjlighet att både lyssna och berätta om din situation. Du får också kunskap om alkohol- och drogberoende som sjukdom och vad som händer under behandlingen.

 

Anhörigprogrammet pågår under en hel helg.